Róza Luxemburgová : Jej činnos v nemeckom robotníckom hnutí / Annelies Laschitzová , Günter Radczun , Viera Juríčková prel. - Pravda, Bratislava, 1977.
929 - Luxemburgová, Róza - hnutie robotnícke - monografie - Nemecko
vožná K50672 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ