Draculov hosť a iné príbehy / Bram Stoker , Anna Ostrihoňová prel., Martin Plch prel. - Európa, Bratislava, 2009.
Edícia Renfield
ISBN 8-80-89111-45-9
literatúra írska - poviedky strašidelné
voľná K100404 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ