Dole vodou : alebo Správa o splavovaní delty Dunaja s Jožom Rážom a s našimi manželkami / Boris Filan - Ikar, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-551-2025-6
cestopisy - Dunaj - Rumunsko - 91
voľná K100427 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ