Silvia L. / Silvia Lakatošová - Perex, Bratislava, 1994.
ISBN 80-976105-0-8
929 - Lakatošová, Silvia miss - autobiografie - modeling - modelky - miss - Lúčnica - tanec
vožná K86499 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ