Banskobystrický okres : Vlastivedno-turistický sprievodca / Milan Gajdoš - Šport, Bratislava, 1978.
908 - Banská Bystrica - sprievodca turistický - sprievodca vlastivedný
K56060 D
vožná K56061 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ