Slovenský raj / Andrej Hric - Šport, Bratislava, 1965.
Edícia Turistický sprievodca ČSSR
908 - sprievodca turistický - Slovenský raj
vožná K21428 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ