Úvod do etiky / Arno Anzenbacher , Karel Šprunk prel. - Zvon, Praha, 1994.
ISBN 80-7113-111-3
etika - mravnosť - svedomie - 17 - empirizmus - cnosť - šťastie - kultúra - etika analytická
voľná K88496 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ