Na zázrak čakajúci : Výber z poézie / Imre Forbáth , Ctibor Štítnický prel., Záboj Kulhavý ilustr. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1965.
literatúra maďarská - poézia maďarská
vožná K21533 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ