Boris Jelcin : Z bolševika demokratem / John Morrison , Jiří Strejček prel. - Regent art Press, Praha, 1992.
ISBN 80-900312-8-5
929 - Ježcin, Boris - prezidenti - ZSSR - Rusko - politika - biografie - Gorbačov, Michail Sergejevič
vožná K84318 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ