Vývin názorov na svet / B.G. Kuznecov , Štefan Švagrovský prel., Ladislav Gomolčák prel. - Osveta, Bratislava, 1962.
Edícia Malá moderná encyklopédia
525 - názory vedecké - učenie o prírode - svet - atomistika - myšlienky prírodovedecké - zákon periodický - teória relativity
voľná K14645 D
voľná K14646 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ