Voda a společnost / Josef Říha - SNTL, Praha, 1987.
Edícia Ochrana životního prostředí
556 - voda - spoločnosť - vodstvo - ekosystémy - hydrosféra - ekosféra - zdroje vodné - prostredie životné - voda minerálna - urbanizmus
voľná K75897 D
voľná K82342 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ