Hžadanie posledného raja : Objavné plavby do Tichomoria v ilustráciach / Viktor Krupa zost. - Tatran, Bratislava, 1978.
plavby objavné - plavby - rytiny - Tichomorie - Cook, James - objavy zámorské - 91 - cestopisy
vožná K52639 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ