Politická a hospodářská geografie / Miroslav Blažek zost., Politick zahl. - Svoboda, Praha, 1967.
914 - geografia - hospodárstvo - zemepis hospodársky - krajiny socialistické - krajiny kapitalistické
voľná K57997 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ