Túžba na lagúne / Alfonso Gatto , Štefan Žáry prel., Ernest Zmeták ilustr. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1974.
Edícia Kruh milovníkov poézie
literatúra talianska - poézia talianska - rozbory tvorby
vožná K39932 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ