Geodetická příručka / Josef Ryšavý , František Cach - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960.
528 - geodézia - meranie - prístroje meracie - ďalekohľady - lupa - trigonometria - nivelácia - projektovanie - priestory podzemné - fotogrametria - príručky praktické
voľná K83072 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ