Základy fyziky / Vladimír Hajko , Juraj Daniel-Szabó - Veda, Bratislava, 1980.
53 - fyzika - hmota - energia - kmitanie - vlny - atómy - molekuly - rádioaktivita
vožná K60331 D
K60332 D
vožná K82544 D
vožná K82653 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ