MUDr.Ivan Hálek / Jarmila Tkadlečková - Osveta, Martin, 1959.
Edícia Priekopníci našej prítomnosti
929 - Hálek, Ivan - monografie - lekári - zdravotníctvo
voľná K23459 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ