Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel. - Alfa, Bratislava, 1980.
Edícia Edícia teoretickej literatúry
53 - fyzika - mechanika - kinematika - dynamika - vlnenie - hydrostatika - akustika - zvuk - teplo - energia tepelná - optika - elektrina - pole elektrické - pole magnetické - stroje elektrické - fyzika atómová - rádioaktivita
voľná K59737 D
voľná K81727 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ