Neutrony / N. A. Vlasov , M. Rozkoš prel., I. Chudáček prel., Rob. L prel. - Československá akademie věd, Praha, 1958.
539 - fyzika - neutróny - rádioaktivita - neutróny
vožná K83117 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ