Hermes, pes a hviezda / Zbigniew Herbert , Ivan Mojík prel., Jozef Hvišč prel., Jozef Šturdík ilustr. - Smena, Bratislava, 1966.
Edícia Svetlá
literatúra požská - poézia požská
vožná K23935 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ