Úvod do kvantovej mechaniky / Ján Pišút , Ladislav Gomolčák - Alfa, Bratislava, 1975.
Edícia Edícia teoretickej literatúry
530 - fyzika - mechanika - mechanika kvantová
vožná K83163 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ