Michael Faraday / Jiří Koryta - Orbis, Praha, 1972.
929 - Faraday, Michael - vedy prírodné - fyzici - elektromagnetizmus - indukcia - biografie - indukcia elektromagnetická
vožná K36689 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ