Mechanika : Pružnosť a pevnosť / Jaroslav Tvrzský , Alexander Skalina prel. - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1964.
531 - fyzika - pružnosť - mechanika - pevnosť
voľná K83128 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ