Ultrazvuk v měřicí technice / Jaroslav Obraz - SNTL, Praha, 1976.
534 - fyzika - ultrazvuk - meranie - technika meracia - prístroje meracie
vožná K82516 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ