Základy metrológie uhlov / Igor Brezina - Alfa, Bratislava, 1982.
Edícia Edícia strojárskej literatúry
531 - fyzika - meranie - meradlá - metrológia - meranie uhlov
vožná K83090 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ