Statika / Róbert Binder - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1959.
531 - fyzika - statika - sila - energia - trenie
vožná K10184 D
vožná K82854 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ