Prostorová akustika / Felix Kolmer , Jaroslav Kyncl - SNTL, Praha, 1980.
534 - fyzika - akustika - zvuk - meranie
vožná K60561 D
vožná K61329 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ