Dějiny zeměpisu : Novověk od 17. století / Bohuslav Horák , Dušan Trávníček , Ivan Honl - Academia, Praha, 1968.
91 - zemepis - plavby námorné - geografia - Ázia - Amerika - Sibír - kartografia - Austrália - antropológia - etnografia - Európa - objavy zámorské - dejiny zemepisu - novovek
vožná K27064 D
K55132 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ