Technika vysokého vakua / Janusz Groszkowski , Libor Pátý prel. - SNTL, Praha, 1981.
533 - fyzika - plyny - plyny vožné - plyny viazané - vákuum - meranie vákua
vožná K63293 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ