Elektroakustika do kapsy / Jiří Svoboda , Jiří Brda - SNTL, Praha, 1981.
Edícia Redakce elektrotechnické literatury
534 - fyzika - akustika - elektroakustika - zosilňovače - ozvučenie - meranie - príručky praktické
vožná K62963 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ