Základy fyziky : pre študujúcich na fakultách strojného a elektrotech. inžinierstva SVŠT / Dionýz Ilkovič - Štátne nakladateľstvo, Bratislava, 1952.
53 - učebnice vysokoškolské - fyzika - mechanika - pružnosť - pevnosť - vlnenie - akustika - termika - termodynamika - optika
voľná K82739 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ