Základy hydromechaniky / Zdenek Budlovský - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1963.
532 - učebnice vysokoškolské - fyzika - hydromechanika - tekutiny - hydrostatika - kinematika
vožná K82703 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ