Ezop : Sedm zpráv z Helady / Arnolt Bronnen , Otakar Šetka prel. - Státní nakladatelství krásne literatury a umě, Praha, 1962.
Edícia Soudobá světová próza
929 - Ezop - romány životopisné - biografie - bájky - Grécko
voľná K13170 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ