Molekuly : Fyzika pre všetkých 2 / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel. - Alfa, Bratislava, 1983.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
539 - fyzika - molekuly - teplota - teplomery - termodynamika - mechanika molekulová
voľná K67777 D
voľná K67778 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ