Elektróny : Fyzika pre všetkých 3 / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel. - Alfa, Bratislava, 1984.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
539 - fyzika - elektróny - elektrina - elektromagnetizmus - elektrotechnika - pole elektromagnetické - rádiá (rozhlasové prijímače) - tranzistory
voľná K69089 D
voľná K69090 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ