Technická termomechanika / Josef Kalčík , Karel Sýkora - Academia, Praha, 1973.
536 - fyzika - termomechanika - termodynamika - teplo - plyny - pary - motory spažovacie - kompresory
vožná K83401 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ