Žiarenie a život / Ferdinand Herčík - Mladé letá, Bratislava, 1959.
537 - fyzika - žiarenie - svetlo slnečné - svetlo umelé - pigmentácia - žiarenie rontgenové - účinky žiarenia - použitie - liečenie - rádioizotopy - choroby - žiarenie kozmické
voľná K9087 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ