Einstein : život smrt nesmrtelnost / B.G. Kuznecov - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986.
929 - Einstein, Albert - vedci - fyzici - teória relativity - biografie
vožná K75091 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ