Albert Einstein / Friedrich Herneck , Viera Kuželová prel. - Smena, Bratislava, 1969.
929 - Einstein, Albert - vedci - fyzici - teória relativity - biografie
voľná K29067 D
neznáma K38409 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ