Prečo zahynula Diana / Daniel Stern , Jana Horecká prel. - Junior, Bratislava, 1997.
ISBN 80-7146-490-2
929 - Diana (princezná z Walesu 1961-1997) - Anglicko - panovníci - princezné - biografie
vožná K90498 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ