Diana : Jej nový život / Andrew Morton , Anton Višňovský prel. - Columbus, Praha, 1995.
ISBN 80-7136-039-2
929 - Diana (princezná z Walesu 1961-1997) - princezné - Anglicko - biografie - panovníci
vožná K88063 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ