Diana : Intímny portrét / Ingrid Sewardová , Zora Ličková prel. - Na korze, Bratislava, 1997.
ISBN 80-85541-08-4
929 - Diana (princezná z Walesu 1961-1997) - princezné - panovníci - biografie - Anglicko
vožná K90494 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ