Diana : Jej pravdivý príbeh / Andrew Morton , Andrea Vlačihová prel. - Columbus, Praha, 1993.
ISBN 80-901578-4-x
929 - Diana (princezná z Walesu 1961-1997) - princezné - panovníci - Anglicko - biografie
vožná K86324 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ