Diana : Princezna a její manželské maléry / Nicholas Davies , František Škoda prel. - Premiéra, Praha, 1992.
ISBN 80-85479-13-3
929 - Diana (princezná z Walesu 1961-1997) - princezné - panovníci - Anglicko - biografie
voľná K85359 D
neznáma K85360 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ