Technická mechanika : pre 2. ročník SŠP / Róbert Binder - Alfa, Bratislava, 1984.
Edícia Edícia strojárskej literatúry
531 - fyzika - mechanika - statika - kinematika - dynamika - pružnosť - pevnosť - hydromechanika - termomechanika
voľná K79340 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ