Sdílení tepla / S. N. Šorin , Rudolf Mathon prel., Radko Hejzlar prel. - SNTL, Praha, 1968.
536 - fyzika - energia - prenos energie - teplo - prenos tepla
vožná K82522 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ