Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky / František Čulík , Milan Noga - Alfa, Bratislava, 1982.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
536 - fyzika - termodynamika - fyzika štatistická
voľná K64729 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ