Tepelné tabuľky a diagramy : /V sústave technickej i medzinárodnej/ / Kuzman Ražnjevič , Mikuláš Mičátek prel., Viera Mičátková prel. - Alfa, Bratislava, 1969.
Edícia Edícia energetickej literatúry
536 - fyzika - tabuľky tepelné - diagramy - látky tuhé - kvapaliny - pary - plyny - jednotky meracie - meranie
voľná K82179 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ