Metody řešení elektrických a magnetických polí / Daniel Mayer , Josef Polák - SNTL, Praha, 1983.
537 - fyzika - pole elektrické - pole magnetické
vožná K82645 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ