Technika vysokých napětí / Antonín Veverka - SNTL, Praha, 1978.
537 - fyzika - pole elektrické - elektrina - meranie - napätie vysoké
vožná K82686 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ